Dofinansowanie

Firma Porkon została beneficjentem programu Program Operacyjny Polska Wschodnia.

Wartość projektu wynosiła 210.660,54.

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Otrzymane dofinansowanie firma przeznaczyła na finansowanie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz koszty związane z finansowaniem kapitału obrotowego tj. zakup towarów.