CertyfikatyCertyfikat ISO 9001:2015


Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w zakresie produkcji przenośników taśmowych, ślimakowych, zgrzebłowych i krążników.
      
              
 iso-de.jpg    
iso-en.jpg
iso-pl.jpg 


Spawalniczy System Jakości  PN-EN 1090-1 EXC2
spawwkwpl.jpg
spawwkwen.jpg
ocenaprocspawpl.jpg
ocenaprocspawen.jpg
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
konrolaproden.jpg
konrolaprodpl.jpg