Urządzenia do przesiewania torfu

Sita gwiazdowe

Przeznaczeniem sita gwiazdowego jest oddzielenie od torfu wełnianki i korzeni.  W przypadku sit wielorzędowych dodatkowo można rozdzielić torf  na frakcje o różnej ziarnistości . Uzyskane frakcje transportowane są dalej przy pomocy przenośników taśmowych.

  
sitogwiazdowe.jpg

schematsito.jpg

przewit.jpg