Przenośniki ślimakowe

Przenośniki ślimakowe - przeznaczenie

Przenośniki ślimakowe (śrubowe) przeznaczone są głównie do transportu technologicznego materiałów sypkich i miałkich, drobno lub średnioziarnistych, o konsystencji suchej lub wilgotnej.
Nie nadają się do transportu materiałów silnie ścierających takich jak piryt czy kwarc, oraz materiałów łatwo przylepnych do ślimaków i koryt roboczych, posiadających tendencję do szybkiego twardnienia.
Maksymalna granulacja transportowanego materiału - do 5mm. Pozycja pracy przenośnika kąt a <15o. Przenośniki ślimakowe mogą wybierać materiały spod lejów zasypowych, bunkrów rozładowczych i zasobników. Mogą także rozdzielać nosiwo do żądanych punktów odbioru. Wymagane parametry techniczne zamawianego przenośnika należy każdorazowo uzgodnić z naszym biurem konstrukcyjnym.


Podajnik ślimakowy - działanie

Materiały sypkie lub miałkie przeznaczone do transportu technologicznego podlegają załadunkowi do otworu zasypowego koryta przenośnika, skąd przedostają się do przestrzeni roboczej ślimaka. Ślimak roboczy obracający się wewnątrz stalowej obudowy realizuje funkcję przenośnika, transportując materiał na odległość określoną umiejscowieniem otworu zrzutowego. Sterowanie pracą przenośnika może odbywać się w sposób ręczny lub automatyczny, umożliwiający współpracę z innymi urządzeniami przeznaczonymi do transportu lub odbioru przenoszonego materiału.


Przenośniki ślimakowe - charakterystyka techniczna


średnica ślimaka roboczego 160; 200; 315
rodzaj ślimaka pełne, wstęgowe, dozujące, lewoskrętne, prawoskrętne
prędkość obrotowa ślimaka 40 - 112 obr/min
długość ślimaka 1; 2; 2,5; 3m
długość koryta roboczego 1,5; 2; 2,5; 3m
moc silnika napędowego 0,75 - 18,5kW
wydajność 1,45 - 53m3/h
długość całkowita do uzgodnienia


W tabeli zestawiono tylko podstawowe parametry i wymiary charakterystyczne. Producent przenośników ślimakowych Porkon realizuje zamówienia na przenośniki o innych parametrach i wymiarach charakterystycznych, wg. dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego.

Ślimaki transportowe - schemat konstrukcji