Kosze przyjęciowe

   Kosze przyjęciowe umożliwiają bezpośredni rozładunek z samochodów ciężarowych lub przyczep. Mogą być również zasypywane przy użyciu ładowarki. Kosze przyjęciowe mogą być wykonywane jak wolnostojące lub zagłębiane w ziemi w specjalnie przygotowanym tunelu betonowym. Mogą być wyposażone w kratę umieszczoną poziomo lub pod kątem.  Materiał znajdujący się w przestrzeni kosza opada do najniższego punktu, skąd dalej transportowany jest przenośnikiem poza przestrzeń kosza.  Rodzaj zastosowanego przenośnika zależy od konstrukcji kosza.

koszzkrat2.jpg

koszzkrat3.jpg

 

Kosz przyjęciowy zagłębiony:

 

koszzagbiony2.jpg