Przenośniki taśmowe typu PTP

 Przeznaczenie

Przenośniki taśmowe typu - PTP przeznaczone są do transportu technologicznego wszelkiego rodzaju materiałów sypkich o granulacji 1-100 mm, także zawilgoconych nie powodujących trwałego przylegania do taśmy i elementów konstrukcji przenośnika. Przenośniki te mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędne jest szybkie i precyzyjne przetransportowanie materiału na odległość określoną zasięgiem jednego lub wielu przenośników sprzężonych.

Budowa

Konstrukcja przenośnika - spawana, wykonana z rur i kształtowników stalowych, zabezpieczona powłoką antykorozyjną. Przenośnik może być wyposażony w kosz zasypowy, jego wielkość i usytuowanie uzależnione jest od przeznaczenia i warunków współpracy z innymi urządzeniami technologicznymi. Sposób podparcia - podpory stałe lub regulowane. Napęd - elektryczny, poprzez przekładnię redukcyjną lub elektrobęben. Przenośniki mogą być wyposażone również w osłony klimatyczne i (lub) podest jedno lub dwustronny.

Działanie

Podstawowa pozycja pracy - ukośna. Uruchomienie następuje po włączeniu zasilania elektrycznego - w sposób ręczny lub automatyczny. Włączenie zasilania powoduje uruchomienie bębna napędowego i przesuw taśmy roboczej przenośnika. Regulację naciągu taśmy roboczej uzyskuje się poprzez zmianę rozstawu bębnów do tego celu służą śruby regulacyjne.

Charakterystyka techniczna

Szerokość taśmy Bt 400, 500, 650, 800, 1000, 1200mm
Wysokość taśmy H 300, 400, 500, 600mm
Długość przenośnika L wg życzenia klienta
Prędkość przesuwu taśmy v 0,2 - 2m/s
Moc silnika napędowego P 0,3 - 22 kW


Typy przenośników taśmowych

  • Przenośnik na podporach V i belce stałej

ptpodporav2.jpg  • Przenośnik na podporach V i podwoziu zakrężnym
bt800zakr.jpg
zakrny2.jpgzakrnyzgry.jpg  • Przenośnik jezdny
jezdny.jpg


Układy stosowane w przenośnikach taśmowych


                                            Przekrój C
                                                                                
                    

  •    Układ płaski                                                                                         
  
  •     Układ dwukrążnikowy

  •      Układ tójkrążnikowy