Rodzaje bębnów

                  Bęben napędowy

3bbennapdowy.jpg

  2bbennapdowy3d.jpg


  Bęben napinający


bbennapinajcy.jpg

  bbennapinajcy3d.jpg